ششمین کنفرانس هوش مصنوعی و رباتیک و هشتمین سمپوزیوم بین المللی، فروردین ماه ۱۳۹۵

ششمین کنفرانس هوش مصنوعی و رباتیک و هشتمین سمپوزیوم بین المللی

The 6th Conference of Al Robotics

پوستر ششمین کنفرانس هوش مصنوعی و رباتیک و هشتمین سمپوزیوم بین المللی

ششمین کنفرانس هوش مصنوعی و رباتیک و هشتمین سمپوزیوم بین المللی در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس هوش مصنوعی و رباتیک و هشتمین سمپوزیوم بین المللی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس هوش مصنوعی و رباتیک و هشتمین سمپوزیوم بین المللی