سومین همایش کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران، بهمن ماه ۱۴۰۱

سومین همایش کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران

The third conference on the use of composites in Iranian industries

پوستر سومین همایش کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران

سومین همایش کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران در تاریخ ۵ بهمن ۱۴۰۱ توسط دانشگاه تهران،آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران