دومین کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران، آبان ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران

Composite Application in Technology Conference

پوستر دومین کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران

دومین کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۹ توسط دانشگاه تهران،دانشكده علوم و فنون نوين دانشگاه تهران- آزمايشگاه تحقيقاتي كامپوزيت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران