کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران، بهمن ماه ۱۳۹۵

کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران

Composite Application in Technology Conference

پوستر کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران

کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه تهران،دانشكده علوم و فنون نوين دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران