اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران، مهر ماه ۱۳۹۳

اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران

The 1st international & 3rd Conference of Iranian Aerospace Propulsion Society

پوستر اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران

اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر،انجمن مهندسی پیشرانش هوایی فضایی ایراندانشگاه صنعتي مالك اشتر در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.