دومین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران، آبان ماه ۱۳۹۲

دومین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران

The second conference of the Iranian Aerospace Propulsion Association

پوستر دومین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران

دومین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۲ توسط ،انجمن مهندسی پیشرانش هوایی فضایی ایران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.