پنجمین همایش ملی انجمن کواترنری ایران، اسفند ماه ۱۴۰۱

پنجمین همایش ملی انجمن کواترنری ایران

The 5th National Conference of Quaternary Association of Iran

پوستر پنجمین همایش ملی انجمن کواترنری ایران

پنجمین همایش ملی انجمن کواترنری ایران در تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،انجمن کواترنری ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی انجمن کواترنری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی انجمن کواترنری ایران