اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کواترنری با شعار( شناخت محیطی، آینده در امتداد گذشته)

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کواترنری با شعار( شناخت محیطی، آینده در امتداد گذشته)

FIRST INTERNATIONALAND 3RD NATIONAL CONGRESS Iran quaternary association

پوستر اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کواترنری با  شعار( شناخت محیطی، آینده در امتداد گذشته)

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کواترنری با شعار( شناخت محیطی، آینده در امتداد گذشته) در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ توسط انجمن کواترنری ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


از مهمترین اهداف اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی انجمن کواترنری ایران با شعار: شناخت محیطی، آینده در امتداد گذشته آشنایی با نتایج تحقیقات نوین علوم کواترنری می باشد.از مهمترین اهداف این همایش می توان به موارد زیر اشاره نمود:
شناسایی پدیده ­ها و رخدادهای زمین شناختی در دوره کواترنری در گستره ایران زمین
شناسایی فرایندهای منجر به شکل­ گیری پدیده ­ها و وقوع رخدادها
تحلیل جایگاه کنونی پدیده ­ها و رخدادها در امتداد فرایندهای دیرینه کواترنری
تحلیل روندهای احتمالی آینده با استناد به شرایط دیرینه و جایگاه کنونی
تغییرات اقلیمی کواترنری
رسوب شناسی کواترنری
ماگماتیسم کواترنری
تکتونیک کواترنری
زمین ریخت شناسی کواترنری
تکامل حیات جانوری و گیاهی کواترنری
شکل­ گیری انسان در کواترنری
منابع طبیعی و معدنی کواترنری
مبانی کاربردی و مهندسی کواترنری
چشم انداز آینده کواترنری

 

محو‌رهای همایش:
تغییرات اقلیمی کواترنری
رسوب شناسی کواترنری
ماگماتیسم کواترنری
تکتونیک کواترنری
زمین ریخت شناسی کواترنری
تکامل حیات جانوری و گیاهی کواترنری
انسان در کواترنری
منابع طبیعی و معدنی کواترنری
مبانی کاربردی و مهندسی کواترنری
چشم انداز آینده کواترنریمقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کواترنری با شعار( شناخت محیطی، آینده در امتداد گذشته)