دومین کنفرانس بین المللی کواترنری، مهر ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس بین المللی کواترنری

2nd International Conference on Quaternary

پوستر دومین کنفرانس بین المللی کواترنری

دومین کنفرانس بین المللی کواترنری در تاریخ ۱۸ مهر ۱۴۰۰ توسط ،انجمن کواترنری ایران در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی کواترنری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی کواترنری