سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران، فروردین ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران

3rd International Conference on Pattern Analysis and Image Analysis

پوستر سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران

سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ توسط دانشگاه شهرکرد،انجمن ماشین بینائی و پردازش تصویر ایراندانشگاه شهركرد- انجمن ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران در شهر شهرکرد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران