دومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر، اسفند ماه ۱۳۹۳

دومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر

2nd International Conference on Pattern Recognition and Image Analysis (icpria02)

پوستر دومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر

دومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه گیلان،انجمن ماشین بینائی و پردازش تصویر ایراندانشگاه گيلان و انجمن ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر