سومین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز، مهر ماه ۱۳۸۹

سومین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز

3rd Iranian Pipe and Pipeline Conference

سومین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۸۹ توسط ،موسسه اطلاع رساني نفت، گاز و پتروشيمي در شهر تهران برگزار گردید.