اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته، تیر ماه ۱۳۸۶

اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

1st Iranian Pipe and Pipeline Conference

اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۸۶ توسط ،موسسه اطلاع رساني نفت، گاز و پتروشيمي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته