دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته، خرداد ماه ۱۳۸۸

دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

02nd Iranian Pipe and Pipeline Conference

دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۸۸ توسط ،موسسه اطلاع رساني نفت، گاز و پتروشيمي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته