دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

02nd Iranian Pipe and Pipeline Conference

دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۸۸ تا ۴ خرداد ۱۳۸۸ توسط موسسه اطلاع رسانی نفت - گاز و پتروشیمی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته