اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

1st Iranian Pipe and Pipeline Conference

اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۸۶ تا ۲۷ تیر ۱۳۸۶ توسط موسسه اطلاع رسانی نفت - گاز و پتروشیمی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته