سومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی ایران، بهمن ماه ۱۳۹۷

سومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی ایران

Third International Private Medical Congress of Iran

پوستر سومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی ایران

سومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی ایران در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله،دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله(عج)وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،پژوهشكده ملي ژنتيك و زيست فناوري، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی ایران