دومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی، دی ماه ۱۳۹۶

دومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی

2nd International Personalized Medical Congress

پوستر دومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی

دومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله،دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله(عج)دانشگاه علوم پزشكي ايران و پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی