اولین کنگره پزشکی شخصی، اسفند ماه ۱۳۹۵

اولین کنگره پزشکی شخصی

First Personal Medical Congress

پوستر اولین کنگره پزشکی شخصی

اولین کنگره پزشکی شخصی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران،دانشگاه علوم پزشكي ايرانپژوهشكده ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري ايران، مركز همكاري‌ هاي فناوري و نوآوري هاي رياست جمهوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره پزشکی شخصی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره پزشکی شخصی