چهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی، آذر ماه 99

چهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی

National Congress of Industrial and Organizational Psychology

پوستر چهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی

چهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۹ توسط انجمن روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اهواز برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای کنگره:
 اثربخشی و سلامت روانشناختی
روانشناسی صنعتی و سازمانی و زندگی مردم
 چالش‌های فراروی روانشناسی صنعتی و سازمانی
 اخلاق، معنویت و عدالت در کار
 انگیزش، نگرش، هیجان و کار
تغییر و بالندگی فردی، گروهی و سازمانی
کارمندیابی، کارگماری و طبقه‌بندی کارکنان
تجزیه و تحلیل و ارزشیابی مشاغل
عملکرد شغلی: ارزیابی و مدیریت عملکرد، رفتارهای مدنی سازمانی
موازنه کار- خانواده، دورکاری و روش‌های انعطاف‌پذیر انجام کار 
رفتارهای غیرمولد
شخصیت در سازمان
کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری در سازمان
بهداشت، ایمنی و محیط کار
سبک‌های رهبری و مدیریت سازمانی
کیفیت زندگی کاری
ارگونومی و روانشناسی مهندسی
برنامه‌ریزی نیروی انسانی
کارراهه شغلی
بازنشستگی
 فشار روانی شغلی و فرسودگی شغلی
شادی در محیط کار و رفتار سازمانی مثبت
 آموزش و توسعه
 و سایر موضوعات مرتبط