چهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی، اسفند ماه 98

چهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی

National Congress of Industrial and Organizational Psychology

پوستر چهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی

چهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اهواز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنگره:
 اثربخشی و سلامت روانشناختی
روانشناسی صنعتی و سازمانی و زندگی مردم
 چالش‌های فراروی روانشناسی صنعتی و سازمانی
 اخلاق، معنویت و عدالت در کار
 انگیزش، نگرش، هیجان و کار
تغییر و بالندگی فردی، گروهی و سازمانی
کارمندیابی، کارگماری و طبقه‌بندی کارکنان
تجزیه و تحلیل و ارزشیابی مشاغل
عملکرد شغلی: ارزیابی و مدیریت عملکرد، رفتارهای مدنی سازمانی
موازنه کار- خانواده، دورکاری و روش‌های انعطاف‌پذیر انجام کار 
رفتارهای غیرمولد
شخصیت در سازمان
کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری در سازمان
بهداشت، ایمنی و محیط کار
سبک‌های رهبری و مدیریت سازمانی
کیفیت زندگی کاری
ارگونومی و روانشناسی مهندسی
برنامه‌ریزی نیروی انسانی
کارراهه شغلی
بازنشستگی
 فشار روانی شغلی و فرسودگی شغلی
شادی در محیط کار و رفتار سازمانی مثبت
 آموزش و توسعه
 و سایر موضوعات مرتبط