چهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی، آذر ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی

National Congress of Industrial and Organizational Psychology

پوستر چهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی

چهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۹ توسط ،انجمن روانشناسي صنعتي و سازماني ايران در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی