دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران، اسفند ماه ۱۳۸۹

دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران

دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ( خوراسگان) در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران