چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی، خرداد ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی

Fourth International Conference on Research in Humanities

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ توسط ،موسسه پژوهشي برين سازان در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.