سومین کنفرانس ملی ایده های نوین و پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سومین کنفرانس ملی ایده های نوین و پژوهش های کاربردی در علوم انسانی

The third national conference of new ideas and applied research in humanities

پوستر سومین کنفرانس ملی ایده های نوین و پژوهش های کاربردی در علوم انسانی

سومین کنفرانس ملی ایده های نوین و پژوهش های کاربردی در علوم انسانی در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ،سازمان بسيج مهندسي صنعتي استان گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی ایده های نوین و پژوهش های کاربردی در علوم انسانی مراجعه فرمایید.