دومین کنفرانس ملی ایده های نوین و پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، مرداد ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس ملی ایده های نوین و پژوهش های کاربردی در علوم انسانی

Second National Conference on New Ideas and Applied Research in the Humanities

پوستر دومین کنفرانس ملی ایده های نوین و پژوهش های کاربردی در علوم انسانی

دومین کنفرانس ملی ایده های نوین و پژوهش های کاربردی در علوم انسانی در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بسيج مهندسي صنعتي استان گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی ایده های نوین و پژوهش های کاربردی در علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی ایده های نوین و پژوهش های کاربردی در علوم انسانی