کنفرانس ملی ایده های نوین و پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، بهمن ماه 98

کنفرانس ملی ایده های نوین و پژوهش های کاربردی در علوم انسانی

National Conference on New Ideas and Applied Research in the Humanities

پوستر کنفرانس ملی ایده های نوین و پژوهش های کاربردی در علوم انسانی

کنفرانس ملی ایده های نوین و پژوهش های کاربردی در علوم انسانی در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ توسط سازمان بسیج مهندسی صنعتی استان گیلان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی ایده های نوین و پژوهش های کاربردی در علوم انسانی مراجعه فرمایید.


در جهان امروز،پیشرفت و توسعه کشورها درسطح کلان و سازمان ها در سطح خرد ، در گرو ارتقاء سطوح دانش و فناوری است و بر همین اساس شاهد هستیم که اغلب کشورها و سازمان های قدرتمند بیش از پیش توجه خود را به امر به روز رسانی علوم مرتبط معطوف داشته و رسالت تبیین جایگاه واقعی نتایج و پیشنهادات کاربردی پژوهش ها در سیر توسعه سازمانهای خود را عهده دار هستند.

از این رو هدف اصلی از برگزاری این کنفرانس ، هم افزایی دانش و انتشار یافته های نو و بدیع در زمینه علوم انسانی می باشد در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۸ در شهر رشت برگزار می گردد.

این کنفرانس از طرف بسیاری از دانشگاه ها ،سازمان ها و مجامع علمی حمایت علمی شده است.در این راستا کمیته علمی واجرایی کنفرانس ، از تمامی اساتید ، پژوهشگران و مسئولان اجرایی دعوت می نمایند مقالات خود را که حاوی جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی در محورهای اصلی کنفرانس و یا زمینه های مرتبط می باشد به صورت فردی و یا با مشارکت گروهی به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند .

 مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی ایده های نوین و پژوهش های کاربردی در علوم انسانی