کنفرانس ملی ایده های نوین و پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، بهمن ماه ۱۳۹۸

کنفرانس ملی ایده های نوین و پژوهش های کاربردی در علوم انسانی

National Conference on New Ideas and Applied Research in the Humanities

پوستر کنفرانس ملی ایده های نوین و پژوهش های کاربردی در علوم انسانی

کنفرانس ملی ایده های نوین و پژوهش های کاربردی در علوم انسانی در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ توسط ،سازمان بسيج مهندسي صنعتي استان گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی ایده های نوین و پژوهش های کاربردی در علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی ایده های نوین و پژوهش های کاربردی در علوم انسانی