ششمین کنگره سلامت نوزادان ایران همراه با کنگره پرستاری سلامت نوزادان، آبان ماه ۱۳۹۸

ششمین کنگره سلامت نوزادان ایران همراه با کنگره پرستاری سلامت نوزادان

6th iranian neonatal health congress

پوستر ششمین کنگره سلامت نوزادان ایران همراه با کنگره پرستاری سلامت نوزادان

ششمین کنگره سلامت نوزادان ایران همراه با کنگره پرستاری سلامت نوزادان در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمی پزشکان نوزادان ایرانانجمن پزشكان نوزادان ايراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره سلامت نوزادان ایران همراه با کنگره پرستاری سلامت نوزادان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنگره سلامت نوزادان ایران همراه با کنگره پرستاری سلامت نوزادان