ششمین کنگره سلامت نوزادان ایران همراه با کنگره پرستاری سلامت نوزادان، آبان ماه 98

ششمین کنگره سلامت نوزادان ایران همراه با کنگره پرستاری سلامت نوزادان

6th iranian neonatal health congress

پوستر ششمین کنگره سلامت نوزادان ایران همراه با کنگره پرستاری سلامت نوزادان

ششمین کنگره سلامت نوزادان ایران همراه با کنگره پرستاری سلامت نوزادان در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ توسط انجمن پزشکان نوزادان ایران و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محور های کنگره
بهبود کیفیت مراقبت از نوزادان