سومین کنگره سلامت نوزادان ایران، آذر ماه ۱۳۹۵

سومین کنگره سلامت نوزادان ایران

3rd Iranaian Neonatal Health Congress

پوستر سومین کنگره سلامت نوزادان ایران

سومین کنگره سلامت نوزادان ایران در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران،انجمن علمی پزشکان نوزادان ایراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايراندانشگاه علوم پزشكي ايران با همكاري اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و انجمن پزشكان نوزادان ايران در شهر تهران برگزار گردید.