سومین کنگره سلامت نوزادان ایران

سومین کنگره سلامت نوزادان ایران

3rd Iranaian Neonatal Health Congress

پوستر سومین کنگره سلامت نوزادان ایران

سومین کنگره سلامت نوزادان ایران در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۵ تا ۵ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران و دانشگاه علوم پزشکی ایران با همکاری اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انجمن پزشکان نوزادان ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محور کنگره:
سلامت مغز و تکامل نوزادان