سومین کنفرانس ملی فناوری های معدنکاری ایران، اسفند ماه ۱۴۰۰

سومین کنفرانس ملی فناوری های معدنکاری ایران

The third Iranian mining technologies conference

پوستر سومین کنفرانس ملی فناوری های معدنکاری ایران

سومین کنفرانس ملی فناوری های معدنکاری ایران در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه یزد،شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی فناوری های معدنکاری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی فناوری های معدنکاری ایران