دومین کنفرانس ملی فناوری های معدنکاری ایران، شهریور ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس ملی فناوری های معدنکاری ایران

The second national conference of mining technologies of Iran

پوستر دومین کنفرانس ملی فناوری های معدنکاری ایران

دومین کنفرانس ملی فناوری های معدنکاری ایران در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ توسط دانشگاه یزد، در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی فناوری های معدنکاری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی فناوری های معدنکاری ایران