سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی، بهمن ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی

پوستر سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،مركز همايش هاي بين المللي توسعه داتيس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی