دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی، مهر ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی در تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۵ توسط ،موسسه نمودار توسعه داتيس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی