نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی، اسفند ماه ۱۳۹۴

نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی

The First International Management & Entrepreneurship Conference

پوستر نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی

نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،مركز همايش هاي توسعه ايران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی