دومین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات، مهر ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات

Second International Conference on Interactive Information Retrieval

پوستر دومین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات

دومین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۲ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات مراجعه فرمایید.