اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات، اسفند ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات

International Interactive Information Retrieval Conference

پوستر اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات

اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه تهران، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات