دومین کنفرانس بازیابی تعاملی اطلاعات، مهر ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس بازیابی تعاملی اطلاعات

International Interactive Information Retrieval Conference

پوستر دومین کنفرانس بازیابی تعاملی اطلاعات

دومین کنفرانس بازیابی تعاملی اطلاعات در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه تهران،دبيرخانه دائمي كنفرانس با همكاري پرديس كيش دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بازیابی تعاملی اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بازیابی تعاملی اطلاعات