چهاردهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور، اسفند ماه ۱۴۰۰

چهاردهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور

The 14th Student Health Sciences Conference

پوستر چهاردهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور

چهاردهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،بسيج دانشجويي و دانشكده بهداشت و ايمني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور