یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور

the 11th university students conference on innovations in health sciences

پوستر یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور

یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور