دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور

The 12th University Students Conference on Innovation in Health Sciences

پوستر دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور

دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور