ششمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه ایران، دی ماه 97

ششمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه ایران

Sixth Iranian International Health Care Congress

پوستر ششمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه ایران

ششمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه ایران در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۷ توسط انجمن مراقبتهای ویژه ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنگره:

  • مدیریت در بخش های مراقبت ویژه
  • روش های تشخیصی و آزمایشگاهی در بیماران بد حال
  • پیشگیری از عوارض و تخمین پیش آگهی بیمارن بد حال
  • درمان مناسب و personalized medicine در بیمارن بد حال
  • علوم نوین و فناوری های همگرا در مراقبت های ویژه
  • اخلاق پزشکی و پزشکی قانونی
  • تصویر برداری پزشکی در بیمارن بد حال و اقدامات مداخله ایی
  • آموزش و پژوهش در مراقبت های ویژه
  • علم مراقبت های ویژه و آینده