چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران

The 14th Congress of the Iranian Geographic Society

پوستر چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران

چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط ،انجمن جغرافیائی ایرانانجمن جغرافيايي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران