چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران، اردیبهشت ماه 98

چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران

The 14th Congress of the Iranian Geographic Society

پوستر چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران

چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط انجمن جغرافیایی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران مراجعه فرمایید.


محورهای تخصصی کنگره:
الف)حکمرانی و مدیریت منابع آب
• ژئوپلیتیک آب در غرب آسیا
• شیرین سازی آب خلیج فارس و دریای خزر انتقال آن به فلات مرکزی(تهدیدها و فرصت ها)
• مدیریت منابع آب و کنترل بیابان زایی در ایران
• ارزیابی اثرات ژئومورفولوژیک تحولات دریاچه ها و تالاب ها
• نقش و اهمیت حقوقی حقابه ها در تنظیم و تقسیم آب
• منابع آب و اهمیت اجرایی قوانین برنامه ششم توسعه 
• بحران آب ، روند ها و راههای مقابله با آن
• برنامه ریزی در مدیریت منابع آب های سطحی و زیرزمینی
• حکمرانی آب در سطوح محلی و بین المللی
• بهینه سازی الگوی مصرف آب با رویکرد توسعه پایدار
• اثرات تغییراقلیم بر منابع آبی کشور
• تخصیص دسترسی،عدالت و حقوق آب
• فناوری‌های نوین در منابع آبی
• بهره برداری پایدار از اکوسیستم های آبی
• نقش رودخانه های مرزی در مدیریت منابع آب
• پیامدهای گرمایش جهانی در ایران و خاورمیانه

ب)آمایش سرزمین
• جایگاه آمایش در سیاست عالی بری و بحری کشور
• آسیب شناسی آمایش سرزمین
• چگونگی همکاری های همه جانبه با کشورهای همسایه بر مبنای آمایش سرزمین
• آمایش سرزمین،تجارب،روندها و چشم اندازها
• رویکرد نوآورانه در مطالعات آمایش سرزمین
• آمایش سرزمین و رانت مبتنی بر زمین
• کلان روندها و روندها در آینده نگاری آمایش سرزمین
• هزاره سوم و افق های نوین در آمایش سرزمین
• تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار
• آمایش سرزمین و مخاطرات طبیعی
ج) گردشگری
• نقش صنابع دستی و اماکن میراثی در اقتصاد گردشگری
• اهمیت فرهنگ در توسعه گردشگری
• نحوه تعامل جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه در مورد گردشگری
• گردشگری سلامت
• گردشگری هنر و میراث 
• گردشگری دریایی و ساحلی
• گردشگری خلاق
• زیرساخت های صنعت گردشگری
• برند و اقتصاد گردشگری
• نقش نهادها و NGO ها در توسعه گردشگری
• نقش ژئوتوریسم در برنامه ریزی و مدیریت گردشگری
• گردشگری و آسایش اقلیمی
د)شهر و آینده پژوهی
 آسیب شناسی شهری
 شهر و پدافند غیرعامل
 تاب آوری شهری
 شهرهای فردا
 شکوفایی شهری

ه) روستا و آینده پژوهی
• روستا و اقتصاد مقاومتی
• پایداری اجتماعات روستایی و چالش‌های آن
• مهاجرت‌های روستایی و مهاجرت‌های معکوس
• روابط متقابل شهر و روستامقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران