سیزدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران، خرداد ماه ۱۳۹۷

سیزدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران

The 13th Congress of the Iranian Geographic Society

پوستر سیزدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران

سیزدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ توسط ،انجمن جغرافیائی ایرانانجمن جغرافيايي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران