دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

پوستر دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ تا ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر نجف آباد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

-جایگاه جغرافیا در آمایش سرزمین

-ظرفیت های جغرافیایی و برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور

- چالش های جمعیتی و چشم انداز جغرافیای جمعیت ایران

- مدیریت و برنامه ریزی مناطق کلان شهری

-ظرفیت های گردشگری در تحقق اقتصاد مقاومتی

-دیپلماسی فعال و مدیریت منطقه ای آب

- مزیت های جغرافیایی مناطق محروم کشور وامکان سنجی بهره برداری از آنها

- دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و چالش های آمایشی آنها

-مسائل خاص منطقه اصفهان

-زاینده رود، فراز و فرود یک اکوسیستم زنده

-اندیشه های جغرافیایی شیخ بهایی

-آمایش حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

-اقتصاد مقاومتی و آمایش سرزمین

-مدیریت توان ها و مخاطرات محیطی در اقتصاد مقاومتی

-جغرافیا، گذشته، حال، آینده و آمایش سرزمینمقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت