کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار، آذر ماه ۱۳۹۵

کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار

پوستر کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار

کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد لنجان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار