دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار، مهر ماه ۱۳۹۳

دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار

Second National Conference on Industrial Engineering & Sustainable Management

پوستر دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار

دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد لنجان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار