هفتمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه، بهمن ماه ۱۴۰۲

هفتمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه

7th International School Psychology Conference

پوستر هفتمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه

هفتمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ توسط ،انجمن روانشناسی تربیتی ایرانبا همکاری وزارت آموزش و پرورش در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه