ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه، مهر ماه ۱۳۹۹

ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه

The 6th International Conference on Psychology of School

پوستر ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه

ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۹ توسط ،انجمن روانشناسی تربیتی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه