پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه، بهمن ماه ۱۳۹۷

پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه

The 5th National Conference on Psychology of School

پوستر پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه

پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،انجمن روانشناسی تربیتی ایرانانجمن روانشناسي تربيتي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه