سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین، مرداد ماه ۱۴۰۱

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین

The third international conference on industrial management and engineering in the modern era

پوستر سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ توسط ،شركت همايش آروين البرز در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین