دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین، تیر ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین

International Conference on Industrial Engineering and Management in the New Age

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۸ توسط ،شركت همايش آروين البرز در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین