کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین، اسفند ماه ۱۳۹۷

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین

International Conference on Industrial Engineering and Management in the New Age

پوستر کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،شركت همايش آروين البرز در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین